PROMOTIE BINNENVAART AFGESCHAFT !

Vijfhonderd Vlaamse schippers raken mailadres kwijt

Schuttevaer: HASSELT (B)

De opheffing van Promotie Binnenvaart Vlaanderen heeft voor een groot aantal Vlaamse schippers een onverwachte en vervelende consequentie: tegelijk met het stoppen van alle promotieactiviteiten wordt ook de mailservice binnenvaartonline.be opgeheven.

Binnenvaartonline.be doet het na 17 juli niet meer...

Binnenvaartonline.be doet het na 17 juli niet meer…

De service is voor Vlaamse binnenvaartondernemers al meer dan twintig jaar gratis. Vandaar dat zo’n 500 schippers een mailadres bij binnenvaartonline.be hadden en hun mail via de server van Promotie Binnenvaart ontvingen en verstuurden. Schipper Bruno Somers van 110-er Acali uit Antwerpen, een van de getroffenen, zegt dat het om zo’n vijfhonderd adressen gaat.

Parlementaire vraag
Promotie Binnenvaart meldde in maart nog dat de mailservice in ieder geval tot eind juni in de lucht zou blijven. Voor daarna werd bekeken of het beheer van de mailserver ook na het stoppen van de organisatie zou worden voortgezet, zo stond in de nieuwsbrief.

In antwoord op een parlementaire vraag van Bert Maertens (N-VA) schreef Vlaams minister Ben Weyts op 20 april: ‘KBV heeft interesse getoond om het beheer van de emailserver over te nemen. Daarnaast staat het iedereen vrij om een nieuw emailadres aan te maken bij een andere provider en er zijn e-mails op over te zetten.’

Opgeheven
Inmiddels is duidelijk dat de service definitief wordt opgeheven. Dat heeft onder meer te maken met de kosten. Voor de schippers was de service weliswaar gratis, maar achter de schermen betaalde Promotie Binnenvaart een bedrag van 50 euro per mailadres. Er werd niemand gevonden die de dienst voort wilde zetten, ook vaarwegbeheerder De Vlaamse Vaarweg en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen niet.

Na een protestactie door een aantal getroffenen onder andere via Facebook is een paar weken geleden besloten dat de mailserver nog twee weken langer in de lucht blijft, tot 18 juli. Daarmee kregen schippers enige tijd extra om ergens een nieuw abonnement af te sluiten en hun contacten op de hoogte te stellen van hun nieuwe mailadres. Vanaf 18 juli is met binnenvaartonline.be geen emailverkeer meer mogelijk, wel hebben gebruikers nog tot 1 augustus toegang tot hun mailbox om berichten veilig te stellen.

Nieuw mailadres
Schippers kunnen zich een nieuw gratis mailadres laten aanmeten via gmail.com of hotmail.com en daarmee hun abonnementen op nieuwsbrieven en online-diensten vervolgen.
Abonnees op VAART!Vrachtindicator kunnen zich (zonder bijkomende kosten) opnieuw aanmelden op www.vrachtindicator.nl. Abonnees op de (gratis) Schuttevaer-nieuwsbrief vinden een link onderaan een ontvangen nieuwsbrief voor het wijzigen van hun gegevens. Online abonnees op Schuttevaer.nl kunnen via ‘inloggen’ (rechts bovenaan de site) hun mailadres aanpassen.

Het secretariaat van de Belgische schippersbond Ons Recht/Notre Droit roept leden op hun nieuwe contactgegevens snel door te geven. Volgens Sonia Bier van het secretariaat gaat het bij hem om ruwweg twintig leden. Bij Promotie Binnenvaart in Hasselt werd maandag 10 juli de telefoon niet meer opgenomen. Dat geldt ook voor de vestiging aan het Straatsburgdok in Antwerpen.

Schipper Bruno Somers heeft inmiddels zijn maatregelen getroffen. Hij registreerde een eigen domein op naam van zijn schip (Acali) en is inmiddels bereikbaar via info@acali.be. (BO)

Titelfoto: Georges Janssens