WACHTSTEIGER ANTWERPEN JACHTHAVEN

BASS-bericht: BENEDEN ZEESCHELDE – REDE VAN ANTWERPEN
WERKZAAMHEDEN STEIGER HAVEN RYCB
nr: 2020/00104.  Geldig van 12/09/2020

Vaarweg: van Passage Antwerpen Rede km 15.2 tot Antwerpen Rede km 0
Omschrijving: Beneden Zeeschelde – Rede van Antwerpen; Werkzaamheden steiger haven RYCB

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
Er renovatie en uitbreidingswerkzaamheden aan de steiger van de haven van RYCB worden uitgevoerd.
De werkzaamheden bestaan uit het wegbranden van oude buispalen en het plaatsen van nieuwe buispalen, het aanbrengen van toegangsbruggen en vlotpontons.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de vaartuigen ATLANTIS en MAASMOND

Bijzonderheden werkzaamheden:
1-      Werkperiode:
         a-   14 september 2020 tot en met  25 september 2020
         b-   bij daglicht.
2-      De werkzaamheden mogen plaatsvinden:
         a-   onder gunstige weersomstandigheden.
         b-   bij een zichtbaarheid van tenminste 1000 meter.
         c-   bij een windkracht kleiner dan 6 Beaufort.
        d-  indien ze geen hinder voor de scheepvaart opgeven.
3-      De werkzaamheden dienen, i.v.m. het passeren van bijzondere scheepvaart (Cruiseschepen, Bijzondere Transporten e.d.), op aanwijzingen van de Verkeerscentrale Zandvliet, te worden gestopt.

De werkzaamheden dienen door alle scheepvaart met de nodige voorzichtigheid te worden gepasseerd teneinde hinderlijke waterbewegingen te voorkomen.

De Verkeerscentrale Zandvliet zal de werkzaamheden opnemen in het Schelde Scheepvaart Bericht.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, staande mensen, pak en buiten
foto: @ Tom Janssens 18/09/2020
foto © Georges Janssens
foto © pvdb
foto © pvdb