WATERWEGENKAART BELGIË

FLUVIACARTE 23
SCHEEPVAARTWEGEN BELGIË

—–

20/07/2020
We kregen zopas een exemplaar van deze kaart ter inzage: een handige plooikaart met afmetingen 67 x 97 cm, wat een ideaal gebruiksformaat is.
Aan ene zijde zien we een volledig kaart – schaal 1/250000 – van alle bevaarbare vaarwegen in België met inbegrip van de aangrenzende vaarwegen in Nederland en Frankrijk.

Aan de andere zijde staat een viertalige algemene uitleg over waaraan men moet voldoen om op de Belgische waterwegen te kunnen varen. De informatie is van algemene aard en soms ietwat achterhaald, maar voldoende om zich te vergewissen van wat kan en niet kan.

Detail van Kanaal van Oostende naar Duinkerken

De kaart zelf is duidelijk en kan heel goed gebruikt worden om op de binnenwateren te varen. Elke vaarweg is voorzien van een kadertje waarin de nodige informatie is vermeld: o.a. lengte van de vaarweg, aantal sluizen, doorvaarhoogte bruggen, afmetingen, snelheid, enz..

Minpuntje: spijtig dat op de overzichtkaart geen bruggen zijn aangebracht en dat ook de beweegbare bruggen niet zijn aangeduid.

Een viertalige legende en een detail van de Maas bij Luik

Alle informatie op de kaart zelf is in het Frans en het Nederlands. De legende en de algemene informatie is viertalig.

Fluviacarte is de uitgever van een hele reeks waterwegenkaarten in Frankrijk en ook enkele zeer gedetailleerde boeken over een aantal Franse vaarwegen. De kaart van België is eveneens zeer goed gedetailleerd. Buiten een toeristische vaarkaart van de Rijn is het de enige kaart buiten Frankrijk.

Een vaartocht of vaarlus plannen is aan de hand van Fluviacarte 23 heel eenvoudig. Aanvullende informatie over de Belgische vaarwegen kan men ook downloaden op de website https://www.visuris.be/

Een goede vaarkaart voor een zeer voordelige prijs: EUR 11.00.
U kan Fluviakaarten verkrijgen in de meeste watersportwinkels en ook online bestellen waar meestal verzendingskosten bijkomen.

Meer op de drietalige website (F-E-D) van Fluviacarte.