SCHENGEN GRENSCONTROLES

Vanaf 15 Juli 2020, is het mogelijk om via de website van de Federale Politie  het online Pleziervaart meldingsformulier automatisch en op een digitaal beveiligde manier aan te maken en aan de bevoegde grenscontrole overheid (SPN) door te sturen.

Verdere communicatie omtrent en afhandeling van het meldingsformulier verloopt dienvolgens enkel nog via elektronische weg.

Bijkomende info omtrent het online Pleziervaart meldingsformulier vind U via: https://www.politie.be/grenscontrole/nl/aangifte-pleziervaart

De Schengen grenscode (Unie Code (EU 2016/399)) bevat specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die worden gebruikt om de buitengrenzen te overschrijden.

De pleziervaart neemt hier een bijzondere plaats in met dien verstande dat alle pleziervaart komend van of vertrekkend naar een derde land (extra-Schengen) wettelijk verplicht is de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole na te leven.

De Federale Politie is bevoegd voor en belast met de uitvoering van de grenscontrole. In casu de scheepvaartpolitie (SPN) heeft als één van haar opdrachten het toezicht op het grensoverschrijdend verkeer aan de maritieme buitengrens (ook nog wel ‘blauwe’ grens genoemd).

De officiële Belgische maritieme grensdoorlaatposten zijn:

  • BEANR – Antwerpen
  • BEBBG – Blankenberge (via Zeebrugge)
  • BEGNE – Gent
  • BENIE – Nieuwpoort (via Oostende)
  • BEOST – Oostende
  • BEZEE – Zeebrugge
Kaart Bel Schengen Havens Pleziervaart

Europa kent de navolgende Schengenlanden (verder genoemd lidstaten):

Het Verenigd Koninkrijk (dus zowel Engeland als Schotland) en Ierland zijn derhalve geen Schengenlanden.

Hier vindt u de rechtstreekse contactgegevens voor deze diensten.