EVERINGEN ONDIEPTE

Op de Westerschelde in het vaarwater Everingen zijn de ondieptes ter hoogte van boeien E12 en E12A meestal gekend bij de gebruikers van deze waterweg.

De verzanding aldaar gaf nu aanleiding tot de verspreiding van een Bass bericht:

Detail van Everingen (kaart dd 11/06/2020)

Bass 61/2020 – Vlissingen, 26 mei 2020  

Vaarweg: van Everingen km 8.2 tot Blokgrens Terneuzen / Hansweert (Middelgat) km 11.4
Omschrijving: Westerschelde – Everingen; Verondieping rode zijde tussen boeien E12 en E12A
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: er in de vaargeul Everingen een verondieping is geconstateerd.

1. Locatie verondieping:
– Positie: 51°-21’,656 N  003°-52’,125 E
– De Rode zijde tussen de boeien E12 en E12A is tot op 1/3 van de vaargeul verondiept.
– Bij Laagwater staat er maximaal 18 dm.

2. Aanbeveling Scheepvaart:  
Afvarende schepen worden geadviseerd om tussen de boeien E12A en E12 de groene zijde van de vaargeul aan te houden.
 


Als alternatief kan men natuurlijk altijd de sedert enkele maanden nieuwe betonde vaarweg Geul van Baarland gebruiken die een diepte heeft van meer dan 20 dm bij LAT-laagwater.

Geul van Baarland (kaart dd. 11/06/2020)

Zie ook: http://inshore.yachtweb.be/?p=9116
Waarschuwing: vele plotters aan boord van jachten worden soms lange tijd na de veranderingen aangepast.