METSTRADE 2020

17-18-19 november 2020 – gaat voorlopig nog steeds door…

RAI Amsterdam zet zich in om een ​​succesvolle METSTRADE 2020 te realiseren en erkent dat veiligheid en gezondheid een integraal onderdeel zijn van deze doelstelling.
RAI zorgt ervoor dat het een hoogwaardig gezondheids- en veiligheidsbeleid heeft dat past bij het heersende advies voor november.
Een uitgebreide lijst met maatregelen die ze nemen zal te zijner tijd worden meegedeeld.

The latest from METSTRADE.com:

header HISWA Symposium
FacebookYoutubeInstagramTwitterLinkedIn