Minister van Defensie Philippe Goffin bezoekt de Marine in Zeebrugge

27/01/2020 – auteur & foto’s Georges Janssens

Omstreeks 14u00 landt een helikopter op de basis van de Marine in Zeebrugge: aan boord de Minister van Defensie, op enkele maanden tijd al de vierde excellentie van een regering in lopende zaken.

In het Maritiem Informatiekruispunt schetst Admiraal Wim Robberecht zeer overzichtelijk de plaats die de Belgische Marine inneemt op nationaal vlak en in samenwerking met de Nederlandse Marine. Het is een belangrijke rol die toegewezen is aan de basis in Zeebrugge.

Terzijde benadrukt de Admiraal ook nog het belang van rekrutering voor de Marine.
Het aandeel van de Belgische Marine in de strijdmacht bedraagt slechts 6 % daar waar dit in andere Europese landen tussen de 15 à 20 % ligt.
Om onze toekomstige vloot efficiënt te bemannen zullen er zich ongeveer 600 manschappen aan boord nodig zijn en dit vereist ook een steunkracht op de wal van nog eens 1800 manschappen.

Fregatkapitein Yves Terrasson legt de nauwe samewerking uit tussen tussen het Maritiem Informatie Kruispunt (CIM/MIK) in Zeebrugge en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (CMCS/MRCC) in Oostende, die samen instaan voor de Belgische Kustwacht.

Het MIK (KB 06/02/2009) verzamelt alle informatie in de maritieme zones die onder de Belgische rechtsgebied vallen. Deze informatie komt direct ter beschikking van de MIK-partners: Scheepvaartpolitie, Maritieme Brigade van de Douane, Maritieme Beveiliging FOD Mobiliteit en de Marine zelf.

Het project MAIDEN (Maritime Information Data Exchange Network) dat met Europese Fondsen werd gestart, loopt dit jaar af en zal zorgen voor een automatische uitwisseling van data en video tussen het MRCC, MIK en de Cel Maritieme Beveiliging.

Een commandosysteem wordt uitgewerkt (2020-2021) voor de operaties beveiliging op zee.
Voorzien wordt een aankoop van drones voor de toekomstige eenheid Maritime Tactical Unmanned Aerial System (MTUAS) in de periode van 2024-2030.

Na deze uiteenzetting wordt het gezelschap rondgeleid in de Marine Scheepsloods – gelegen naast een scheepslift – waar een voorstelling wordt gegeven van binationale- (BE/NL) en innovatieprojecten.

Bij de innovaties viel ons de Flam-trainer op waarbij de leerling brandbestrijder een AI-bril opkrijgt en met een camera-brandslang een brand gaat bestrijden.

Ook de diverse onderwaterdrones worden staan tentoongesteld.

Tot slot werd nog het leven aan boord van een mijnenjager getoond.

Een korte demonstratie van de tewaterlating van een drone moest het bezoek afronden.

Minister Defensie Philippe Goffin en Commandant Bellig Luitenant-ter-zee Nicolas Doyen